Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

Jogi közlemény


Felhívjuk az Oldal látogatójának figyelmét arra, hogy az Oldalhoz történő hozzáféréssel, böngészéssel korlátozás, és fenntartás nélkül elfogadja az alábbiakban rögzített Általános Feltételeket. Ezt meghaladóan az Oldalhoz való hozzáférésre, annak használatára, további felhasználására az Általános Feltételeket meghaladóan a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései is irányadóak. Az Oldal látogatója, a vele szemben folyamatba tett igényérvényesítés esetén a későbbiekben sikerrel nem hivatkozhat arra, hogy az Általános Feltételeket nem ismerte, vagy ahhoz bármilyen technikai akadályozó tényező miatt nem volt hozzáférési lehetősége.

Általános feltételek:

1.) Az Oldal látogatója jogosult arra, hogy kizárólag személyes használatra az Oldalról szöveget, képeket, hang- és videóanyagot (továbbiakban: információ), a dr. Pesthy és Tsa Bt. írásbeli hozzájárulása nélkül töltsön le, jelenítsen meg, vagy nyomtasson ki. Nem minősül azonban személyes használatnak az információ továbbadása, felhasználása, hasznosítása, ha azt az információ elsődleges birtokosa (az Oldal látogatója) a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozóján kívüli 3. személyek tudomására hoz.

2.) Az Oldal látogatója köteles megőrizni azokat az információkat, amelyek vonatkozásában az Oldal szerzői jogra, vagy egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó utalást tartalmaz. Az ilyen jellegű információkat az Oldal látogatója csak a szerzői jog, vagy egyéb szellemi tulajdonjog jogosultjának kifejezett, előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult az 1.) pontban meghatározott személyes használaton kívül másként felhasználni, vagy hasznosítani.

3.) Az Oldal látogatója csak a dr. Pesthy és Tsa Bt. előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult arra, hogy az Oldalról letöltött információkat az 1.) pontban meghatározott személyes használaton kívül továbbadjon, terjesszen, újra felhasználjon, közzétegyen, hasznosítson, (továbbiakban: hasznosítás) függetlenül attól, hogy ez a tevékenység kereskedelmi jellegű tevékenységnek minősül-e, és ezért a tevékenységért az Oldal látogatója ellenértékben részesül-e.

4.) A dr. Pesthy és Tsa Bt. előzetes írásbeli engedélyén alapuló hasznosítás esetén az Oldal látogatója köteles minden esetben feltüntetni, hogy a felhasznált információ forráshelye az Oldal. Az Oldal látogatója nem jogosult arra, hogy az előzetes írásbeli engedélyen alapuló hasznosítás során a felhasznált információn módosítást hajtson végre, erre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a módosításhoz dr. Pesthy és Tsa Bt. előzetesen, írásban ugyancsak hozzájárult, egyúttal a módosítást magában foglaló verziót a hasznosító előzetesen átadta.

5.) Az Oldal látogatója tudomásul veszi, és egyben elfogadja, hogy minden információ, amit ezen az Oldalon elér, ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt álló szellemi terméknek minősül, és az az Általános Feltételekben, vagy az Oldalon található utasításokban, iránymutatásokban meghatározottaktól eltérő módon és jelleggel nem használható fel, a dr. Pesthy és Tsa Bt. előzetes írásbeli engedélye nélkül.

6.) Az Oldalon található információk jogellenes felhasználása esetén dr. Pesthy és Tsa Bt. kifejezetten kizárja a felelősségét 3. személyek jogainak megsértése esetén, ha az információ jogellenes felhasználása ilyen jellegű sérelemmel jár.

7.)Az Oldal tartalmazhat utalást, hivatkozást, védjegyekre, szabadalmakra, vagyoni értékű jogra, ilyen értékkel bíró üzleti titokra, termékekre, know-how-ra, eljárásokra (továbbiakban: jogosítványok), amelyek dr. Pesthy és Tsa Bt. , vagy a vele üzleti kapcsolatban álló, ill. érdekeltségi körébe tartozó független társaságok tulajdonát, jogosultságát képezi. Az Oldal látogatása, a közzétett információk megismerése, azok személyes használata, vagy a dr. Pesthy és Tsa Bt. előzetes írásbeli engedélyével történő hasznosítása nem eredményezi az előzőekben meghatározott jogosítványok átruházását, azok használatának, hasznosításának engedélyezését.

8.)dr. Pesthy és Tsa Bt. törekszik arra, hogy az Oldalon pontos, időszerű, szakszerű és korrekt információkat tegyen közzé, de az Oldal nem képes teljes mértékben megfelelni az azon megjelenített információk teljes körű pontosságáért, és a megtekintéskori időpontra vetített időszerűségét. Ebből következően dr. Pesthy és Tsa Bt. kizárja a felelősségét a megjelenített információk pontosságáért, teljességéért, időszerűségéért, helytállóságáért, és hatályosságáért, így vele szemben sikerrel nem kezdeményezhető sem kártérítési, sem kellék-, vagy jogszavatossági eljárás azon az alapon, hogy az Oldalon közzétett információ nem felelt meg minden tekintetben a dr. Pesthy és Tsa Bt. által nyújtott szolgáltatás tartalmi elemeinek.

dr. Pesthy és Tsa Bt. nem vonható továbbá felelősségre olyan jellegű károkért, amely abból származik, hogy az Oldal látogatójának számítógépét, egyéb technikai berendezését, tulajdonát az elérés, és használat során beazonosított, vagy azonosíthatatlan vírus fertőzi meg, ill. azokért a károkért sem, amelyek a hozzáférés, használat és böngészés során az információ letöltése, megjelenítése, vagy kinyomtatása következtében keletkeznek.

9.)dr. Pesthy és Tsa Bt. fenntartja magának a jogot arra, hogy az Oldalon megjelenített bármely szolgáltatást szüneteltessen, megszakítson, vagy azzal végleg felhagyjon. Az ebből származó felelősségét kizárja.

10.) Az Oldalra elektronikus, vagy más úton beküldött anyagot, közlést, adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot nem bizalmas jellegű, vagyoni értékkel nem rendelkező anyagként (továbbiakban: közlés) kezeljük, így annak további tárolásáért, használatáért, hasznosításáért, közzétételéért, terjesztéséért sem vállalunk felelősséget. Ennek megfelelően dr. Pesthy és Tsa Bt. . jogosult arra, hogy az Oldalra beérkezett bármilyen közlést szabadon felhasználjon, hasznosítson, azzal kapcsolatban bármilyen intézkedést végrehajtson.

11.) Figyelemmel arra, hogy dr. Pesthy és Tsa Bt. -nek nincs ellenőrzési lehetősége és jogosultsága az Oldalhoz kapcsolódó linkek vonatkozásában, és mivel azokat nem is vizsgálta felül, így az Oldal látogatója tudomásul veszi, hogy az Oldalhoz történő kapcsolódáson keresztül elért linkekért (webhelyekért, vagy bármely egyéb helyért), dr. Pesthy és Tsa Bt. felelősséget nem vállal, így a kapcsolódó linkeken történő bármely tevékenységet az Oldal látogatója a saját felelősségére végez.


Telefonos időpont egyeztetés

Időpont egyeztetés