Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat


A munkáltató is felelős dolgozói egészségéért.

Miért szükséges a munkáltatónak a foglalkozás-egészségügyi (régi nevén: üzemorvosi) szolgáltatás?
A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény elrendeli, hogy minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást köteles biztosítani valamennyi munkavállalója számára. A Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat szervezéséről és működéséről, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII. 14.) sz. Kormányrendelet intézkedik. 2007-ben a regisztrálást és ellenőrzést az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) hatáskörébe utalta. Erről a 70/2007 (IV. 14.) Kormányrendelet (2) bekezdése rendelkezik. A munkáltatónak jelentési kötelezettsége van az OMMF felé. Az ellenőrzések kapcsán kiszabott bírságok mutatják a megváltozott helyzetet.

munkaegészségügy

A foglalkozás-egészségügyről szóló törvény

1. A 27/1995 (VII. 25.) NM alap Rendelet értelmében a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat olyan – elsősorban preventív – szolgálatot jelent, amelynek feladatai:

 • a munkahelyi megterhelés /fizikai, szellemi, lelki/ és a munkahelyi kóroki tényezők /fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai/ felkutatása, folyamatos ellenőrzése,
 • javaslattétel ezek egészséget nem károsító szinten tartásának módszereire,
 • a munka adaptálása a munkavállalók képességeihez, a testi, szellemi és lelki egészségi állapotuknak megfelelően,
 • a munkavállalók egészségének ellenőrzése munkájukkal kapcsolatosan.

2. A 2004. évi XI. Törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény módosításáról a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősülő feladatokat határozza meg.

3. A 2007. évi törvénymódosítás kimondja, hogy „A Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat látja el az (előző jogszabályban felsorolt) munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősülő feladatokat” nevezetesen /az orvos egészségügyi feladatok ellátásán túl/

 • részt vesz a létesítmények, gépek, berendezések munkavédelmi üzembe helyezésén,
 • részt vesz az egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia rendeltetésszerű alkalmazása során bekövetkezett veszélyeztetés kivizsgálásában,
 • részt vesz a munkahelyi kockázatértékelés elvégzésében, felülvizsgálatában,
 • elvégzi a megelőzési stratégia munkaegészségügyi tartalmának kialakítását,
 • részt vesz az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározásában,
 • feladata az elsősegélynyújtó személyek szakmai felkészítése, irányítása,
 • és a vezetői szemléken, ellenőrzéseken való képviselet.

4. A 70/2007. (IV. 14.) Kormányrendelet értelmében a Foglalkozás-egészségügyi Szolgáltatónak jelentési kötelezettsége van a területileg illetékes Munkavédelmi Felügyelőség felé. Az OMMF – munkavédelmi hatóságként látja el a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat munkavédelmi feladatokra kiterjedő szakmai irányítását, és ellenőrzését is. (2007. évi CLXI. 6. §)
Rendeletileg kötelező egészségügyi szolgáltatások:

 • a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése, és az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése,
 • a külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciónak kitett esetek kivizsgálása,
 • a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata,
 • egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás,
 • a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos tájékoztatása,
 • az egyes foglalkozási csoportokra előírt alkalmassági vizsgálatok végzése,
 • a dolgozók foglalkozás-egészségügyi nyilvántartásának naprakész vezetése,
 • a megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazási feltételeinek véleményezése,
 • foglalkozási megbetegedés gyanújának kivizsgálása, a speciális vizsgálatok megszervezése és a jogszabályban rögzített eljárások lefolytatása,
 • a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos valamennyi jelentési teljesítése.

A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat közreműködik:

 • a munkahelyi veszélyforrások feltárásában,
 • a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában,
 • az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében,
 • a munka- és egészségvédelmi szemléken a megbízó telephelyén,
 • a katasztrófa-megelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában,
 • a közegészségügyi-járványügyi szemléken, munkahelyi a kockázatbecslésben,
 • a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációjában,
 • a védőoltások megszervezésében (hepatitis, kullancs-encephalitis elleni ).

Szükség esetén a biológiai expozíciós mutatók laboratóriumi vizsgálatát cégünknél az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Megyei Intézete megfelelő akkreditált laboratóriumai végzik, melynek költségét a rendeletek alapján a munkáltató viseli.

Többletszolgáltatások:

 • munkanapokon foglalkozás-egészségügy rendelés (gyakoriság megállapodás szerint),
 • gépjárművezetői (úrvezetői, hivatásos) és fegyverviselési engedélyhez szükséges vizsgálatok elvégzése.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés legfontosabb előfeltétele, hogy a dolgozó embert a munkahelyén ne érjék olyan terhelő hatások (ezek a munkavégzésből és a munkakörnyezetből egyaránt eredhetnek), amelyek szervezete számára az optimálistól tartósan eltérő igénybevételt jelentenek, vagyis egészségét károsíthatják. Ennek megállapítása elsősorban a foglalkozás-egészségügy üzemorvos feladata és a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálat során történik.

A munkaköri alkalmassági vizsgálat célja:

 • megállapítani (mérni) a munkavállaló munkaköri alkalmasságát, tudja-e teljesíteni feladatait önmaga és mások veszélyeztetése nélkül,
 • elősegíteni a munka adaptálását a munkát végző egyénhez,
 • segíteni az egyént egészségének fenntartásában vagy javításában, illetve a munkahelyi egészségkárosodások megelőzése.

A munkaköri alkalmassági vizsgálat formái:

 • Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat (munkába lépést megelőzően, munkakör vagy munkahely megváltoztatása, kéthetes időtartamot meghaladó munkavégzés előtt).
 • Időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat.
 • Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat (egészségi állapot változása esetén, elszenvedett heveny foglalkozási megbetegedéskor, eszméletvesztéssel járó, vagy ismétlődő munkabaleset után, rosszullétek, amelyek munkahelyi okokra vezethetők vissza, 30 napot meghaladó keresőképtelenség után, a munkavégzés fél évet meghaladó szüneteltetése után).
 • Záró-vizsgálat.

A foglalkozás-egészségügy vizsgálat helye

Mind a munkavállalók, mind a munkaadók részére állandó problémát okoz a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton való megjelenés. Ennek kiküszöbölésére olyan mobil vizsgáló berendezésekkel rendelkezünk, amelyek lehetővé teszik a megrendelő telephelyén, a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok elvégzését. Természetesen a telephelyen történő vizsgálat lehetősége csak a megfelelően elkülönített, engedélyezett helység biztosításával lehetséges. Abban az esetben, ha erre nincs lehetőség, vagy a munkáltató inkább a telephelyen kívüli vizsgálatokat igényli, lehetőség van az alkalmassági vizsgálatokat, a hatályos jogszabályoknak megfelelő felszereltséggel rendelkező orvosi rendelőnkben is elvégezni.
 

Mit tartalmaz a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat?

A foglalkozás-egészségügy alapszolgálat tevékenysége a munkáltató által üzemeltetett munkahely tartalmi és helyi ismeretében az ott dolgozók A-B-C-D foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolásával indul. Ezt követi a munkavállalók munka-alkalmassági vizsgálata, melynek célja annak eldöntése, hogy az illető alkalmas-e az adott munkakör betöltésére, ill. folytatására.

A munka-alkalmassági vizsgálat a 33/1998 (VI. 24.) Rendelet előírásának megfelelően:

 • teljes körű kikérdezés (anamnézis felvétele),
 • fizikális vizsgálat,
 • szemészet (látásélesség, színlátás),
 • hallás és idegrendszeri vizsgálat (szűrő audiométer használatával),
 • a foglalkozás függvényében rutin laboratóriumi (vérkép és vizelet) meghatározások,
 • szükség esetén EKG vizsgálat.

Az egészségügyi kiskönyvhöz kötött munkakörökben a vizsgálatra megjelenők számára kötelező az 1 évnél nem idősebb tüdőszűrő lelet bemutatása.

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot végző szolgáltató évente legalább egyszer munkahelyi helyszíni kiszállással szemlét tart (foglalkozás-egészségügyi bejárás) és erről a Rendeletnek megfelelően jegyzőkönyvet készít.
Gondoskodik a fentiek dokumentálásáról, az egészségügyi események az ÁNTSZ felé való jelentéséről. A vizsgálatok dokumentációját (törzslap) a szolgáltató őrzi az egészségügyi dokumentumok titoktartási szabályai szerint. Az alkalmassági vizsgálat eredményéről a munkaadó elsőfokú alkalmassági véleményt kap az előírt formanyomtatványon.


Telefonos időpont egyeztetés

Időpont egyeztetés